De Nederlandse Nerd-test

Noteer voor elke vraag die je met "ja" of "waar" beantwoordt een punt. Door het totaal behaalde aantal punten door 5 te delen, bereken je hoeveel procent nerd je bent.

  Sectie 1: Educatie en scholing

 1. Zat wiskunde B in je examenpakket op het VWO/HAVO?
 2. Zat natuurkunde in je examenpakket op het VWO/HAVO?
 3. Zat scheikunde in je examenpakket op het VWO/HAVO?
 4. Zat biologie in je examenpakket op het VWO/HAVO?
 5. Had je een 9 op je eindexamen?
 6. ... en meerdere negens?
 7. Had je een 10 op je eindexamen?
 8. ... en meerdere tienen?
 9. Had je meer dan 8 vakken in je examenpakket?
 10. Heb je ooit Latijn gehad?
 11. Heb je ooit Grieks gehad?
 12. Heb je tijdens college wel eens een vraag gesteld?
 13. Heb je tijdens college wel eens een vraag beantwoord?
 14. Heb je tijdens college wel eens een docent verbeterd?
 15. Heb je wel eens een retorische vraag beantwoord?
 16. Zit je tijdens college meer dan 20% van de tijd op de eerste rij?
 17. Ben je bij 100% van de colleges aanwezig? (ziekte uitgezonderd)
 18. Heb je wel eens op eigen houtje een vergelijking geverifieerd in een wetenschappelijke tekst?
 19. Heb je wel eens op eigen houtje een vergelijking die je in een wetenschappelijke tekst vond afgeleid?
 20. ... terwijl je dat niet hoefde te doen?
 21. ... gebruikmakend van andere principes? (beginnen met een andere vergelijking dan de tekst deed)
 22. Gebruik je meerdere kleurtjes bij het maken van aantekeningen?
 23. Gebruik je bij het maken van aantekeningen ook andere instrumenten dan een pen? (liniaal, geodriehoek, passer)
 24. Heb je wel eens iemand bijles gegeven?
 25. Heb je wel eens op vrijdagavond huiswerk gemaakt?
 26. Ben je wel eens 's nachts doorgegaan met je huiswerk?
 27. Heb je wel eens een tentamen gehaald zonder te leren?
 28. Wist je wel eens meer over de lesstof dan de docent?
 29. ... en gaf de docent dit aan je toe?
 30. Heb je wel eens gehuild om een cijfer, terwijl het cijfer voldoende was?
 31. Heb je wel eens een discussie gehad met een docent?
 32. ... en won je die discussie?
 33. Kreeg je voor lichamelijke oefening op de middelbare school altijd lager dan een zeven?
 34. Werd je bij het kiezen van teams bij gym altijd het laatst gekozen?
 35. Weet je je score van je CITO-toets nog?
 36. ... en was de score hoger dan 545?

  Sectie 2: Kennis

 37. Kan je binair tellen? (tot decimaal 10)
 38. Kan je hexadecimaal tellen? (tot decimaal 20)
 39. Kan je in Romeinse cijfers tellen?
 40. Ken je een Maxwell-vergelijking?
 41. Ken je de Schrödinger-vergelijking?
 42. Heb je wel eens een Schrödinger-vergelijking opgelost?
 43. ... voor de lol?
 44. Weet je het verschil tussen een scalair en een vector?
 45. Weet je het verschil tussen een vector en een tensor?
 46. Ken je de rechterhandregel voor het vectorproduct?
 47. Ken je de Latijnse naam van een willekeurig organisme? (fruitvlieg, mens)
 48. Begrijp je gebruikershandleidingen van elektronische apparaten?
 49. Weet je achter welke voorzetsels een derde naamval komt in de duitse taal?
 50. Vragen mensen je om definities of synoniemen van moeilijke woorden?
 51. Kan je de eerste negen elementen van het periodiek systeem in de juiste volgorde opnoemen?
 52. Kan je meer dan de helft van de elementsymbolen vertalen in hun juiste element namen?
 53. Weet je tussen welke golflengten het zichtbare licht valt?
 54. Ben je tweetalig?
 55. ... en geen immigrant of een kind van een immigrant?
 56. Kan je in het kort het biologische proces beschrijven dat wordt veroorzaakt door alcoholconsumptie?
 57. ... en als je dronken bent?
 58. Weet je hoe de motor van een auto werkt?
 59. Heb je wel eens geïnterpoleerd?
 60. Heb je wel eens geëxtrapoleerd?
 61. Weet je het verschil tussen interpolatie en extrapolatie?
 62. Heb je wel eens numeriek geïntegreerd? (trapezium meth, Simpson meth, etc.)
 63. ... en wist je het resultaat al ruim van te voren?
 64. ... en klaagde je over hoe langzaam de computer was?
 65. Heb je wel eens een sferische harmonische (functie) gezien of gebruikt?
 66. ... en genoot je van hun esthetische vormen?
 67. Ken je in grote lijnen de woorden van "The Lumberjack Song" van Monty Python?
 68. Ben je in het bezit van een encyclopedie?
 69. Heb je wel eens de informatie gelezen bij een encyclopedie-trefwoord dat je niet zocht?
 70. Wil je wel eens iets weten zonder dat je daar een reden voor hebt?
 71. Ben je wel eens uitgelachen omdat je een bepaald iets wilde weten?
 72. Kan je de tijd instellen op een videorecorder?
 73. Heeft iemand je wel eens gevraagd om de tijd op zijn of haar videorecorder in te stellen?
 74. Heb je wel eens in een normaal gesprek het woord "asymptotisch" gebruikt?
 75. Heb je wel eens iets een L.E.D. genoemd?
 76. Weet je wat een richtliniaal is?
 77. Heb je wel eens "kwarts kristal" gezegd?
 78. Weet je uit hoeveel botjes het menselijk lichaam bestaat?
 79. Heb je wel eens een grafiek of object hyperbolisch of parabolisch genoemd?
 80. Heb je het gevoel dat je woordenschat groter is dan dat van de meeste mensen?
 81. Is je IQ groter dan twee maal je massa (in kg)?

  Weet je waar de volgende afkortingen voor staan?
 82. RADAR
 83. MODEM
 84. RAM
 85. DNA
 86. ATP
 87. NADP
 88. CRT
 89. CRC
 90. STP
 91. SGP
 92. NASA
 93. MUD
 94. LED
 95. AI
 96. LASER
 97. RPG
 98. KI
 99. SCUBA
 100. WYSIWYG
 101. DAT
 102. PINE
 103. DOS

 104. Wist je een van de bovenstaande afkortingen niet, maar heb je toch maar wat geraden?
 105. Heb je zelf wel eens een afkorting gemaakt om je eigen schrift te simplificeren?

  Ken je twee of meer significante cijfers van de volgende fysische constanten?
 106. gravitatie constante (G)
 107. de gravitatie aan het oppervlak van de aarde (g)
 108. massa van een elektron
 109. lading van een elektron
 110. snelheid van licht in vacuüm
 111. snelheid van geluid in STP
 112. constante van Planck
 113. permittiviteit van vaccuüm
 114. magnetische permeabilteit van vaccuüm
 115. getal van Avogadro
 116. molaire gas constante (R)
 117. pi (meer dan twee decimalen)
 118. Weet jij van de mensen die in dezelfde ruimte aanwezig zijn als jij de meeste decimalen van pi?
 119. e (meer dan twee decimalen)

  Kun je de conversiefactor geven tussen... (2 of meer significante cijfers)?
 120. centimeters en inches
 121. kilometers en mijlen (land)
 122. joules en elektron-volts
 123. calorieën en joules
 124. amu en kilogram
 125. Celsius en Kelvin
 126. Celsius en Fahrenheit
 127. meters en Astronomische Eenheden (AE)
 128. lichtjaren en parsecs

 129. Als je tijdens het beantwoorden van een van de vragen uit deze sectie (2. Kennis) zei dat iemand anders zijn antwoord fout was en jij had gelijk, zie deze vraag dan als waar.
 130. Als je tijdens het beantwoorden van een van de vragen uit deze sectie (2. Kennis) het juiste antwoord hebt opgezocht in een boek, zie deze vraag dan als waar.

  Sectie 3: Computers

 131. Heb je wel eens een computer gebruikt? (Als het antwoord nee is, stop dan met deze test)
 132. ... voor meer dan 4 uur achter elkaar?
 133. ... voor meer dan 8 uur achter elkaar?
 134. ... tussen 4 en 6 uur 's ochtends?
 135. ... als bron van inkomsten?
 136. ... op vrijdag, zaterdag en zondag in hetzelfde weekend?
 137. ... samen met iemand tot wie je je fysiek aangetrokken voelde?
 138. ... voor geld?
 139. ... in de laatste 24 uur?
 140. ... in het laatste half uur?
 141. ... ter entertainment? (computerspelletje)
 142. ... in de laatste drie maanden?
 143. ... in de laatste drie weken?
 144. Heb je wel eens geprogrammeerd?
 145. ... om een computerspel te schrijven?
 146. ... om een computervirus te schrijven?
 147. ... om een shell script te schrijven?
 148. Heb je wel eens een programma geschreven van meer dan 1000 regels?
 149. Bezit je nog steeds een computer met minder dan 512k RAM? (Commodore. Apple II +/e/c, etc.)
 150. ... en hij werkt nog steeds?
 151. ... en je koopt er nog steeds software voor?
 152. Bezit je een computer met meer dan 1MB RAM?
 153. Bezit je een computer die ingedeeld kan worden als work station?
 154. Heb je wel eens je computer mee op vakantie genomen?
 155. Ben je wel eens achter de computer in slaap gevallen?

  Heb je wel eens een ... gebruikt?
 156. muis
 157. hard disk
 158. lichtpen
 159. computer met een "touch sensitive" monitor
 160. track-ball
 161. ... voor iets anders dan een computerspel?
 162. Dvorak toetsenbord?
 163. modem

 164. Heb je wel eens een bandrecorder gezien? (geen cassetterecorder)
 165. Heb je wel eens een bandrecorder gebruikt?
 166. Heb je wel eens een ponskaart voor een computer gezien?
 167. Heb je wel eens met programmeren gebruik gemaakt van een ponskaart?
 168. Ben je nog steeds in staat te programmeren met een ponskaart?
 169. Ben je in het bezit van illegale software?
 170. Ben je in het bezit van "public domain" software?
 171. Ben je in het bezit van "shareware"?
 172. Ben je in het bezit van een modem van 14.4 kbs of sneller?
 173. Ben je in het bezit van een modem met een topsnelheid van 300 baud of minder?
 174. Heb je wel eens getelnet van het ene naar een ander computersysteem?
 175. ... om toegang te krijgen tot een systeem waar je geen toestemming voor hebt?
 176. ... om een overheidscomputer te bellen? (NASA, FBI, etc.)
 177. ... om een onderzoeksinstituut te bellen? (CERN, JPL, etc.)
 178. ... terwijl de andere machine zich in het buitenland bevond?
 179. Heb je een e-mail adres?
 180. ... meer dan één e-mail adres?
 181. Heb je wel eens een e-mail verstuurd?
 182. ... naar jezelf?
 183. ... naar iemand die zich op hetzelfde moment in dezelfde ruimte bevond als jij?
 184. ... met een signature aan het eind?
 185. ... in de afgelopen week?
 186. Heb je wel eens een mailinglist opgezet en gebruikt voor e-mailen?
 187. Ontvang je meer e-mailtjes dan je stuurt?
 188. Heb je wel eens geFTPd?
 189. ... anoniem?
 190. Heb je wel eens geupload?
 191. Heb je wel eens gedownload?
 192. Heb je wel eens meer dan 2 applicaties tegelijk gedraaid?
 193. Heb je wel eens een kill bestand opgezet?
 194. Heb je audio of video apparatuur aan je computer aangesloten?
 195. Heb je een .plan of een gelijksoortig bestand voor als je wordt gefingerd?
 196. Heb je wel eens een login.com of een gelijksoortig bestand gemaakt om auto-executing in te loggen op een computersysteem?
 197. Gebruik je alias/batch bestanden?
 198. Heb je een homepage?
 199. Heb je wel eens de berichten op USENET gelezen?
 200. ... in de laatste week?
 201. Heb je wel eens iets naar USENET gestuurd?
 202. ... en kreeg je antwoord?
 203. ... van iemand die je kende?

  Heb je ooit een bericht gestuurd naar een...
 204. een science-fiction nieuwsgroep?
 205. een sex nieuwsgroep?
 206. talk.bizarre?
 207. rec.humor?
 208. een wetenschappelijke nieuwsgroep?

 209. Heb je wel eens een FAQ geschreven voor een USENET nieuwsgroep?
 210. Heb je je wel eens verkiesbaar gesteld voor een USENET nieuwsgroep?
 211. Heb je wel eens een USENET nieuwsgroep voorgezeten?
 212. Heb je wel eens een MUD, MUSH of multi-user spel gespeeld?
 213. ... in de afgelopen week?
 214. ... vandaag?
 215. Speel je regelmatig meer dan één MUD, MUSH, etc.?
 216. Ben je een "wizard/implementor/immortal" op een MUD of MUSH?
 217. Heb je GIF bestanden als behang?
 218. Heb je een computer op je bureau staan?
 219. Heb je wel eens een computer gebouwd?
 220. ... vanuit chips?
 221. Heb je een favoriete computertaal?
 222. ... en heb je die wel eens verdedigd in een discussie?

  Welke van de volgende computertalen ken je?
 223. BASIC
 224. PASCAL
 225. FORTRAN
 226. assembleertaal
 227. C

 228. Heb je ooit iemands naam vergeten, maar niet zijn e-mail adres?
 229. Ken je meer computer adressen dan huisadressen?
 230. Probeer je de IP nummers te onthouden i.p.v. de URL's? (128.253.232.63 vs. crux3.cit.cornell.edu)
 231. Typ je meer dan dat je met de hand schrijft?
 232. Ben je ooit vergeten hoe je met de hand moet schrijven?
 233. Heb je wel eens in je gewone schrijven een computersymbool gebruikt? (goto, *, etc.)
 234. Heb je wel eens iets afgezegd zodat je achter de computer kon werken?
 235. Heb je je wel eens jaloers gevoeld, alleen omdat iemand een beter computersysteem had dan jij?

  Sectie 4: Bezittingen

 236. Zit je er vaak mee dat je meer stekkers hebt dan ingangen op je computer?
 237. Ben je in het bezit van soldeervloeistof?
 238. Bezit je momenteel een fles met samengeperste lucht?
 239. Bezit je een eigen kopie van een willekeurige versie van de Nerdtest?
 240. ... op een aan jouw toegewezen ruimte op een computersysteem?
 241. Heb je wel eens een lichtsabel gehad? (Star Wars)
 242. ... die niet van plastic was?
 243. Bezit je een 8 track tape speler of 8 track tapes?
 244. Bezit je meer dan 30 stripboeken?
 245. Bezit je een atlas?
 246. Heb je een wereldbol?
 247. ... en staat hij zichtbaar in je woning? (op een bureau, boekenplank, etc.)
 248. ... en heeft die bobbels op de plekken waar bergen zitten?
 249. ... en geeft die licht?
 250. Heb je een CD/bandje van Ome Henk?
 251. Bezit je (een onderdeel van) een menselijk skelet (behalve dat van jezelf), al dan niet van kunststof?
 252. Bezit je een wiskundig kunstwerk? (zoals Escher en zo)
 253. Heb je wel eens een fax verstuurd?
 254. Heb je wel eens een fax ontvangen?
 255. Ben je in het bezit van een mobiele telefoon?
 256. Ben je in het bezit van een programmeerbare rekenmachine?
 257. Bezit je een laser (van meer dan 1 mW)?
 258. Bezit je een rekenliniaal?
 259. ... en weet je hoe die werkt?
 260. Bezit je enig meteorologisch instrument (thermomether uitgezonderd)?
 261. Bezit je oriënterende instrumenten (kompas, sextant, etc.)?
 262. Bezit je een pennendoos?
 263. Bezit je een vulpotlood?
 264. ... en heb je daar vullingen voor?
 265. Bezit je een elektrische puntenslijper?
 266. Bezit je een labjournaal?
 267. Bezit je grafiekenpapier?
 268. Bezit je logaritme papier?
 269. Bezit je een integralentabel?
 270. Heb je wel eens een wetenschappelijke waarschuwing (stralingsgevaar, etc.) gestolen voor eigen gebruik?

  Sectie 5: Vrije tijd

 271. Heb je wel eens iets uit elkaar gehaald?
 272. ... en het weer correct terug in elkaar gezet?
 273. ... zonder je zorgen te maken om de garantie te breken?
 274. Vragen familie of vrienden je om dingen te repareren?
 275. Vragen familie of vrienden je om gereedschap te lenen?
 276. ... omdat je de enige persoon bent, waarvan ze weten dat je dat stuk gereedschap bezit?
 277. Heb je wel eens iets in elkaar gezet zonder de montage instructies te gebruiken?
 278. Heb je wel eens iets gekocht, alleen maar om het uit elkaar te halen, zodat je kon zien hoe het werkt?
 279. Heb je ooit iets herbedraad?
 280. Heb je wel eens een niet-sexueel rollenspel gespeeld?
 281. ... sinds je van de middelbare school af bent?
 282. Ben je wel eens op een RPG bijeenkomst geweest? (Role Playing Game)
 283. ... in de laatste zes maanden?
 284. Speel je wel eens Magic?
 285. ... in de afgelopen week?
 286. ... in de afgelopen 24 uur?
 287. Heb je wel eens iets ontleed? (biologie)
 288. ... buiten de biologieles?
 289. Speel je schaak?
 290. Heb je wel eens met een olympiade mee gedaan?
 291. ... en eindigde je bij de twintig beste?
 292. Doe je aan modelbouw?
 293. Lees je dagelijks de beursberichten?
 294. Heb je de liefde wel eens op het lab bedreven?
 295. Verzamel je computervirussen?
 296. Heb je wel eens helium ingeademd?
 297. Speel je wel eens civilization?
 298. ... in de afgelopen week?
 299. ... langer dan 5 uur achter elkaar?
 300. Maak je wel eens een technical joke?
 301. ... in de afgelopen week?
 302. ... die niemand begreep behalve jij?
 303. ... en probeerde je hem uit te leggen?
 304. ... die iedereen om je heen snapte?

  Sectie 6: Vrije tijd - Speelgoed

 305. Heb je een scanner? (om politie af te luisteren)
 306. ... en staat hij 's nachts ook aan?
 307. Weet je wat een oscilloscoop is?
 308. Heb je wel eens een oscilloscoop gebruikt?
 309. Bezit je een oscilloscoop?
 310. Heb je wel eens een microscoop gebruikt?
 311. Ben je in het bezit van een microscoop?
 312. Heb je wel eens een telescoop gebruikt?
 313. ... en niet om door iemands slaapkamerraam te gluren?
 314. Ben je in het bezit van een voltmeter?
 315. Bezit je een op afstand bestuurbaar voertuig?
 316. Bezit je een CB radiozender?
 317. Heb je een radioamateur-zendvergunning N?
 318. Heb je een radioamateur-zendvergunning C?
 319. Heb je een radioamateur-zendvergunning A?
 320. Heb je ooit een chemiedoos gebruikt?
 321. ... sinds je dertiende?
 322. Heb je wel eens een Lanthanide gebruikt?
 323. Bezit je chemisch glaswerk?
 324. Heb je een pot natrium thuis?
 325. Bezit je een kubus van Rubik?
 326. Heb je ooit een kubus van Rubik opgelost?
 327. ... zonder het boek te gebruiken?
 328. ... in minder dan twee minuten?
 329. Heb je ooit geprobeerd het aantal mogelijke configuraties van de kubus van Rubik uit te rekenen?

  Sectie 7: Vrije tijd - TV en films

 330. Kijk je meer dan 4 uur TV op elke dag van de week?
 331. Kijk je meer dan 1 uur per week naar Cartoon Network?
 332. Heb je na je 15e levensjaar wel eens een gehele aflevering van de Smurfen gekeken?
 333. Kijk je meer dan 3 keer per jaar de X-files?
 334. Kijk je meer dan 1 keer per week the late show with David Letterman?
 335. Kijk je wel eens TV10 voor meer dan 10 minuten?

  Heb je wel eens een complete aflevering gekeken van...
 336. Dr.Who?
 337. Battlestar Galactica?
 338. Space: 1999?
 339. Thunderbirds?

  Kan je de herkenningsmelodie van de onderstaande programma's fluiten, neuriën of zingen?
 340. Tita Tovenaar?
 341. Flintstones?
 342. The Muppetshow?
 343. The Jetson's?
 344. The Addams Family?
 345. Flipper?
 346. I dream of Jeanie?

 347. Heb je één of meer van de "Revenge of the Nerds" films meer dan één keer gezien?
 348. Heb je alle Star Wars films gezien?
 349. ... binnen 24 uur?
 350. Heb je wel eens van iets op de televisie gezegd dat het fysisch gezien onmogelijk was? (betreft de wetten van Newton, etc)?

  Sectie 8: Vrije tijd - Boeken en tijdschriften

  Heb je wel eens een boek gelezen van...
 351. Douglas Adams?
 352. Isaac Asimov?
 353. Arthur C. Clarke?
 354. Robert H. Heinlein?
 355. Jules Verne?
 356. J.R.R. Tolkien?
 357. Homerus?
 358. Richard Feynman?
 359. Stephen Hawking?
 360. Carl Sagan?

 361. Heb je wel eens literatuur gelezen of een ander boek dat jij als intelligent persoon zou moeten weten?
 362. Lees je voor je plezier verouderde computer manuals?
 363. Lees je elke dag in een boek?
 364. Heb je afgelopen week een boek uitgelezen?
 365. Heb je afgelopen week meer dan één boek uitgelezen?
 366. Heb je wel eens een boek met kruiswoordpuzzels gekocht?

  Ben je geabonneerd op...
 367. Kijk?
 368. Natuur en Techniek?
 369. Zenit?
 370. New Scientist?
 371. Scientific America?
 372. een computer tijdschrift? (MacWorld, PCWorld)
 373. een computerspel/videospel tijdschrift?
 374. Wave?
 375. een medisch tijdschrift?
 376. een wetenschappelijk periodiek/tijdschrift?
 377. National Geographic?
 378. een stripblad?

  Sectie 9: Star Trek

 379. Kan je meer dan 10 afleveringen van Star Trek navertellen?
 380. Heb je alle Star Trek films gezien?
 381. ... binnen 48 uur?
 382. Noem je de verschillende Star Treks, "TOS" (The Original Series), "TNG" (The Next Generation) en "DS9" (Deep Space 9) of een soortgelijke afkorting?
 383. Heb je wel eens met iemand een discussie gehad over welke "Star Trek" de beste is?
 384. Heb je wel eens met iemand een discussie gehad over wie de beste kapitein van de Enterprise is?
 385. Heb je wel eens de behoefte gehad om de Klingon taal te leren?
 386. Ben je wel eens op een Star Trek bijeenkomst geweest?
 387. ... in de laatste zes maanden?
 388. Ben je ooit in het bezit geweest van Spock oren?
 389. ... en heb je ze publiekelijk gedragen?

  Sectie 10: Kleding

 390. Heb je ongelijke sokken aan?
 391. Heb je een digitaal horloge?
 392. ... dat muziek maakt?
 393. ... dat momenteel ingesteld staat om elk uur te piepen?
 394. ... met een rekenmachientje?
 395. Draag je het grootste deel van de week een andere broek dan een spijkerbroek?
 396. Heb je sinds je 12e levensjaar hetzelfde haarkapsel?
 397. Heb je puistjes?
 398. Heb je vet haar?
 399. ... zonder het door te hebben?
 400. Heb je kleren waarop wetenschappelijke dingen staan? (bijv. T-shirts met Maxwell vgl.)
 401. ... draag je die soms nog wel eens?
 402. Heb je wel eens een stralings film badge gedragen?
 403. ... terwijl je niet in het laboratorium was?
 404. ... en toen je iemand vertelde wat het was, sprong hij angstig weg van je?
 405. Zijn je broekspijpen te kort?
 406. Staat je naam in je ondergoed?
 407. Past de kleding die je nu aan hebt niet bij elkaar? (Laat iemand anders het beoordelen)
 408. Bezit je een ruitjesoverhemd?
 409. Heb je wel eens gelijksoortige T-shirts/broeken gekocht, zodat je tijd kon besparen bij het omkleden, omdat alles bij elkaar past?
 410. Draag je een bril?
 411. ... en wordt hij bij elkaar gehouden met plakband, lijm of pleisters?
 412. Is één van je ogen slechter dan +2 of -2?
 413. Is één van je ogen slechter dan +7 of -7?
 414. Ben je aan één van je ogen vrijwel geheel blind?

  Sectie 11: Persoonlijkheid en levensstijl

 415. Heb je wel eens van zonsopgang tot zonsondergang geslapen?
 416. ...en dat voor meer dan één dag achter elkaar?
 417. Heb je wel eens meer dan 24 uur achter elkaar geslapen?

  Welke van de volgende dingen heb je wel eens gebruikt om niet in slaap te vallen?
 418. Cafeïne
 419. Oefeningen?
 420. Energy Drinks?
 421. XTC?
 422. Iets dat je in het scheikundig lab hebt gemaakt?
 423. Iets dat je in het scheikundig lab vond?

 424. Heb je wel eens met cup a soup achter de computer gedineerd?
 425. Drink je wel eens cola achter de computer?
 426. Eet je wel eens chips achter de computer?
 427. Heb je ooit gewerkt in een onderzoekslab?
 428. ... en was je meer geïnteresseerd in het werk dan in het salaris?
 429. Heb je wel eens een energiecentrale bezocht?
 430. ... en je verveelde je niet?
 431. Ben je sociaal onvaardig?
 432. Was de laatste persoon die je naakt gezien hebt een computerplaatje?
 433. Praat je in jezelf?
 434. ... als anderen in de buurt zijn?
 435. Praat je tegen imaginaire personen?
 436. ... en praten ze terug?
 437. ... en hebben ze een ander intelligentieniveau dan jij?
 438. Vind je het moeilijk namen te onthouden?
 439. ... maar je hebt geen moeite met hun numerieke data? (telefoon#, sofi#, giro#, bank#, etc.)
 440. Heb je wel eens wiskundige spelletjes gedaan met cijfers die je ziet, om de tijd te doden?
 441. Zie je alledaagse situaties als representatieve wiskundige concepten?
 442. Kijk je naar kwantitatieve factoren als je deelneemt in het sociale gebeuren? (bijv. kies je je drankjes aan de hand van alcohol% in plaats van smaak)
 443. Heb je wel eens een oplossing geproefd in het lab?
 444. Zit je 's ochtends wel eens achter de computer voordat je je aangekleed hebt?
 445. Heb je wel eens een grammaticale fout gevonden in een uitgegeven boek?
 446. Heb je wel eens een stukje literatuur uit je hoofd geciteerd? (gedicht, citaat, etc.)
 447. Heb je wel eens pizza koud gegeten?
 448. ... vond je het lekker?
 449. ... omdat je te lui was om het te verwarmen?
 450. Heb je wel eens pizza laten bezorgen op je werk?
 451. Heb je momenteel resten pizza of afhaalchinees in je koelkast liggen?
 452. ... dat er al zo lang ligt dat je niet kan herinneren dat je het er ooit hebt neergelegd?
 453. ... dat er al zo lang ligt dat het leeft?
 454. Ligt er momenteel iets te beschimmelen in je koelkast?
 455. Is het meer dan twee maanden geleden dat je voor het laatst een café hebt bezocht?
 456. Heb je wel eens gefilosofeerd over het bestaan van God?
 457. ... terwijl je niet dronken was?
 458. ... terwijl je alleen was?
 459. Heb je wel eens nagedacht over extra dimensionale/parallelle ruimtes?
 460. ... en hun mogelijkheden besproken met anderen?
 461. Ben je tot conclusies gekomen over leven op andere planeten?
 462. ... en heb je series als Time-Life's "Mysteries of the Unknown" gebruikt om deze conclusies te bevestigen?
 463. Heb je wel eens geopperd: "Als ik maar snel genoeg op het rode licht af rijd, dan wordt het vanzelf groen."?
 464. Heb je wel eens actuele populaire wetenschappelijke theorieën besproken met iemand die je nog maar net ontmoet had?
 465. ... kwam hij/zij met dat onderwerp omdat hij/zij dacht dat jij niet in staat was om over niet-technische onderwerpen te praten?
 466. Heb je wel eens meegewerkt in een experiment om te bewijzen dat een actueel populair wetenschappelijk onderwerp wel of niet klopte?
 467. Heb je wel eens gedacht aan het opwekken van doden?
 468. ... voor sexuele doeleinden?
 469. Heb je wel eens gezegd dat de deelnemers aan "het Rad van Fortuin" een gebrek aan intelligentie hebben?
 470. Vind je "Twee voor Twaalf" te simpel?
 471. Heb je wel eens een levenloos object een naam gegeven? (incl. knuffeldier)
 472. ... Was het object elektronisch of mechanisch?
 473. ... Had het object ook een persoonlijkheid?
 474. Heb je wel eens twee wetenschappers met elkaar vergeleken en tegen elkaar uitgezet? (Einstein vs Newton, etc.)
 475. Heb je wel eens een discussie met iemand gehad over welke wetenschapper beter was?
 476. Heb je wel eens een discussie met iemand gehad over welk computertype/OS beter is? (Mac vs PC,etc.)
 477. Heb je wel eens hardop gelachen om een grap in een serieus wetenschappelijk blad?
 478. Heeft iemand jou wel eens een nerd (of iets dergelijks) genoemd?
 479. ... in de afgelopen twee weken?
 480. ... omdat je iets zei/deed waarvan je wist dat het nerderig was?
 481. Heb je wel eens iets opzettelijk gedaan waarvan je wist dat het als nerderig wordt beschouwd?
 482. ... in de laatste maand?
 483. ... vandaag?

  Sectie 12: De Nerdtest

 484. Doe je deze test in je eentje?
 485. Ben je tijdens deze test ook met de computer bezig?
 486. Ben je van plan om al je antwoorden nog eens na te lopen?
 487. Heb je de behoefte om een rekenmachine te gebruiken om je score bij te houden?
 488. Reken je je score uit in wetenschappelijke notatie?
 489. Heb je erover gedacht een computerprogramma te schrijven die de vragen uit deze test stelt en de antwoorden bijhoudt?
 490. Houd je in plaats van alle ja's alle nee's bij?
 491. Heb je al eens eerder een nerdtest gedaan?
 492. Als je nog steeds bezig bent met deze test, denk je dan echt dat je een testscore nodig hebt om te bewijzen dat je een nerd bent?
 493. Heb je wel eens de behoefte gehad een nerdtest te vertalen in een andere taal?
 494. Voelde je beledigd door een van de vragen in deze test?
 495. Heb je ergens in deze test gelogen om hoger te scoren?
 496. Heb je ergens in deze test gelogen om lager te scoren?
 497. Hou je momenteel met iemand een wedstrijdje wie de hoogste score heeft?
 498. Werd je tweede en probeer je het daarom opnieuw?
 499. Heb je voor een van deze vragen om technische opheldering gevraagd?
 500. Heb je al een vraag bedacht die ook in deze test zou moeten zitten?