Nieuwe belastingmaatregel

Brief van de Belastingdienst Rotterdam

Geachte heer,

Een van de weinige zaken die de belastingdienst nog niet heeft belast is uw geslachtsorgaan(tje). Daar is met ingang van 1 januari jl. verandering in gekomen.

Belasting is thans verschuldigd voor het feit dat dit ding 40% van de tijd werkeloos rondhangt, 30% van de tijd aan het zeiken is, slechts 20% van de tijd hard genoeg is om te werken en dan nog 10% van de tijd bezig is met gaatjes vullen. Verder blijft er dan nog al wat aan de strijkstok hangen.

Dienovereenkomstig zal uw geslachtsorgaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. belast worden aan de hand van de maat door middel van de Penis Informatie Kaart (PIK), welke hieronder is weergegeven. Bepaal uw eigen categorie en vermeldt de te betalen belasting onder overige inkomsten, deel 5, pagina 2, alinea 17 van uw aangifteformulier.

Werkende lengte Tarief
Pik 25-30 cm Luxe tarief van Euro 30,-
Pik 20-25 cm Paal tarief van Euro 25,-
Pik 15-20 cm Voorrecht tarief van Euro 15,-
Pikje 10-15 cm Overlast tarief van Euro 5,-

Opmerkingen:

  • Voor alleenstaanden is er een speciaal 'aftrek tarief'.
  • Een ieder met de maat onder de 10 cm komt in aanmerking voor belastingteruggave.
  • Mannen met maten van meer dan 30 cm (categorie Tampeloerus Kolossalus) vallen onder het King Size tarief, hetgeen dubbele belastingheffing tot gevolg heeft.

In verband met eventuele onjuiste opgave zal er gecontroleerd worden door een vrouwelijke beambte van het belastingkantoor in uw district.
Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met het belastingkantoor in uw district.

Hoogachtend,
Inspecteur Hoe Hang Tie
Belastingdienst Rotterdam